Tuesday, March 24, 2009

ilukirjandus.

(1)


(2)
1. Draama on kurva sisuga näidend või film.
2. Näidend ei ole mõeldud lugemiseks, vaid lavastamiseks ja teatris esitamiseks.
3. Dialoog on kahe inimese kahekõne.
4. Remark on jutu paremaks mõistmiseks, näidendi autori (märkus).
5. Vaatus on lavateose suurem lõik ,mis on enamasti eradatud pausidega .

(3)
Elas kord üks naine ja tema mees .Nad käisid Eesi rahvariides ja ühel päeval tahtis mees vett .
Mees:,,Too mulle vett, naine."
Naine:,,Millega ma toon vett?"
Mees:,,Kapaga muidugi."
Naine:,,Aga kapp on katki."
Mees:,,Tee terveks siis."
Naine:,,Millega ma parandan seda?"
Mees:,,Pulgaga muidugi sa tola."
Naine:,,Pulk on nüri ju."
Mees:,,Tee pulk noaga terevaks."
Naine:,,Nuga on ju nüri."
Mees:,,Tee nuga teravamaks."
Naine:,,Tee ise nuga terveks ja too mulle vett ka siis."
Mees podises ja asus asja kallale."

No comments: